การสอบวัดระดับ CEFR สำหรับเด็ก

การสอบวัดระดับ CEFRCEFR คืออะไร......
CEFR หรือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นมาตรฐานสากลในการอธิบายความสามารถทางภาษาต่างๆ ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

CEFR มี 6 ระดับ     :   Beginner A1–A2
                                    Intermediate B1–B2
                                    Advanced C1–C2

การสอบ CEFR สำหรับเด็ก มีการสอบที่น่าสนใจ  2  โปรแกรม

 1. การสอบ YLE
  YLE หรือ Cambridge ESOL’s Young Learners English เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของเด็กอายุ 7 - 12 ปี ภายใต้กรอบCEFR ข้อสอบจะวัดทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยตัวข้อสอบจะถูกออกแบบให้มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆไม่ต้องรู้สึกกดดันว่ากำลังทำข้อสอบ

  การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
  1.) ระดับ Starter สำหรับเด็กอายุ 7 - 9 ปี
  โดยข้อสอบในระดับนี้ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจ สะกด และเขียนคำศัพท์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น ชื่อ สี อายุ อารมณ์ กิจวัตรประจําวัน ตัวอักษร สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น สามารถตอบ Yes/No question ได้
  2.) ระดับ Movers สำหรับเด็กอายุ 9 - 11 ปี
  โดยข้อสอบระดับนี้ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจวลีและประโยคง่ายๆ โต้ตอบคำถามในหัวข้อที่คุ้นเคย เล่าเรื่องง่ายๆจากรูปภาพได้ดี และสามารถเขียนและอ่านเรื่องนั้นๆได้ดี
  3.) ระดับ Flyers สำหรับเด็กอายุ 11 - 12 ปี
  โดยข้อสอบระดับนี้ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจคำสั่งต่างๆ เข้าใจบทสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ สามารถพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตได้ ใช้คำเชื่อมต่างๆได้อย่างถูกต้อง เขียนเรื่องสั้นๆจากภาพที่กำหนดให้หรือใช้ความคิดของตัวเองได้

  การวัดผลคะแนน
  การสอบ YLE ไม่มีการบอกคะแนนเป็นตัวเลขเพื่อกำลังใจของผู้สอบ แต่จะอยู่ในรูปแบบของโล่แทน โดยในแต่ละทักษะคะแนนเต็มอยู่ที่ 5 โล่ รวมทั้งสิ้นเป็น 15 โล่ อีกทั้งในรายงานผลคะแนนยังมีการแจ้งจุดแข็งและจุดด้อยของผู้เข้าสอบ เพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป

ตัวอย่าง Report คะแนน

       

        2. TOEFL Junior

         คือการทดสอบทางภาษาที่ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ                             มัธยมศึกษาตอนปลาย (Secondary Education) หรือนักเรียนระดับกลาง (Middle School) ที่                 มีอายุระหว่าง 11-16 ปี (ประมาณชั้นเรียน 6-11) ซึ่งมักนำมาใช้เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษา            อังกฤษในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ของนักเรียนที่ใช้ภาษาเป็นภาษาที่สองหรือภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่

คะแนน Toefl Junior สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้
1. การยื่นคะแนนเข้าเรียน
2. การสมัครเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
3. การวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ
4. การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน


ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ทักษะการฟัง (Listening Comprehension) 42 ข้อ 40 นาที

2. ทักษะทางไวยากรณ์และความหมาย (Language Form and Meaning) 42 ข้อ 25 นาที

3. ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension) 42 ข้อ 50 นาที

รวม 126 ข้อ 1 ชั่วโมง 55 นาที


ตัวอย่างข้อสอบ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้