หลักสูตรคณิตศาสตร์

            เน้นกระบวนการคิด และวิเคราะห์โจทย์ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนำเนื้อหาที่ได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนในทุกขั้นตอน โดยผ่านการ ทำแบบฝึกหัด การเล่นเกมส์  กิจกรรมต่างๆ โดยเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียน   ทั้งนี้จะเน้นเนื้อหาคณิตศาสตร์ ตามระดับชั้นเรียนอีกด้วย

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับเช่น

           จำนวนและการดำเนินการ : การคิดรวบยอดและความรู้เกี่ยวกับจำนวนนับ ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการของจำนวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง


          การวัด : ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ


          เรขาคณิต : รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  

 
          พีชคณิต : เข้าใจและวิเคราะห์ เข้าใจแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และการนำไปใช้  การให้เหตุผล  ใช้นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้

 
          การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น : การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนำเสนอข้อมูล  ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน


         ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้