หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก English Course
พัฒนา 4 ทักษะในภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านการสนทนา แต่งประโยค เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆรอบตัว ฝึกอ่านจับใจความ และโฟนิกส์ อีกทั้งยังมีการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์ ทำงานประดิษฐ์ต่างๆ เล่นบอร์ดเกมส์ เป็นต้น


โดยภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 7 ระดับ เรียนระดับละ 24 ชั่วโมง ดังนี้
1.) Let's Go Starter
เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A - Z มีโฟนิกส์สำหรับการฝึกสะกดคำเพื่อเป็นพื้นฐานของการอ่านต่อไป อีกทั้งยังมีคำศัพท์และประโยคง่ายๆที่เจอในชีวิตประจำ
ตัวอย่างประโยค
What is it? It's a balloon.
Who are they? They're ducks.
What color is it? It's pink.
มีการทำกิจกรรมสอดแทรกระหว่างเรียน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและสนใจ

2.) Let's Go 1
เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดต่างๆ เช่น อาหาร สภาพอากาศ ของเล่น เป็นต้น มีการฝึกแต่งประโยคโดยใช้กริยาช่วย (helping verbs) คำคุณศัพท์ต่างๆ บอกความต้องการได้ รวมถึงวลีที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างประโยค
What do you want? I want a sandwich and a soda.
Who's he? He's my brother. He's tall.
Wash my hands
รวมถึงโฟนิกส์สำหรับอ่านฝึกอ่านประโยคสั้นๆ และยังมีการสอดแทรกเกมส์ระหว่างบทเรียนอีกด้วย

3.) Let's Go 2
เรียนรู้คำศัพท์ในรูปเอกพจน์และพหูพจน์ เรียนรู้การแต่งประโยคด้วยVerb to be, Verb to do การตั้งคำถามYes/No questions การตั้งคำถามด้วยการใช้ Whose (ของใคร) การใช้ Possessive Pronouns (คำสรรพนามบอกความเป็นเจ้าของ) การบอกเวลา และการใช้คำกริยาช่วย (helping verbs)
ตัวอย่างประโยค
Whose bag is that? It's Jenny's bag. / It's her bag.
What does he have? He has a wallet.
What can Mary do? She can ride a pony.
มีการฝึกฝนการอ่านด้วยเนื้อเรื่องสั้นๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน

4.) Let's Go 3
เรียนรู้คำศัพท์นับได้และนับไม่ได้ มีคำศัพท์ในหมวดต่างๆ เช่น อาชีพ เสื้อผ้าสถานที่ เป็นต้น การใช้ some หรือany ฝึกการใช้ which (อันไหน) how (อย่างไร) และ where (ที่ไหน) ฝึกการบอกตำแหน่งหรือทิศทาง ตั้งคำถามในรูป Present continuous tense ในส่วนของโฟนิกส์ มีการสอดแทรกเสียงควบกล้ำ เช่น Bl, Br, หรือ Gr เป็นต้น และมีการฝึกอ่านจับใจความอีกด้วย
ตัวอย่างประโยค
Where's he going? He's going to the store.
What does your father do? He's a pilot.
What's her job? She's a veterinarian.

5.) Let's Go 4
เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดต่างๆ เช่น สภาพอากาศ อุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ หรืออารมณ์ ความรู้สึก เป็นต้น พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้ Past simple tense และพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตโดยใช้ Future simple tense ได้ ฝึกการเปรียบเทียบของ 2 สิ่งและ 3 สิ่งได้ด้วยการใช้คำคุณศัพท์ (adjective)
ฝึกการอ่านจับใจความด้วยเนื้อเรื่องที่มีความยาวและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างประโยค
What are they going to do? They're going to go shopping.
What does he look like? He has short black hair.
Which book is lighter? The blue book is lighter.

6.) Let's Go 5
ในระดับนี้มีการฝึกบทสนทนาแทรกในทุกบทของหนังสือ เน้นการใช้หลักไวยากรณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Past continuous tense, A little/A few, การใช้กริยาวิเศษณ์ต่างๆ (adverb), Future simple tense เป็นต้น ฝึกอ่านบทความที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้นและมีความยากเพิ่มขึ้น
ตัวอย่างประโยค
Why do you like winter? I like winter because I like skating.
What will you do after class? I think I'll go to sleep after class.
What was she doing yesterday? She was walking the dog.

7.) Let's Go 6
ในระดับนี้ จากคำศัพท์จะกลายเป็นวลีที่มีความยาวมากขึ้น เช่น reading a magazine, walking in the park, หรือ sitting on a bench เป็นต้น และในส่วนของประโยคและตัวไวยากรณ์ก็มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การใช้เทนส์คู่ การใช้ Passive voice การใช้ Present Perfect tense การใช้Adjectiveได้อยากถูกต้อง หรือ การใช้กริยาช่วย (helping verbs) ต่างๆ ในส่วนของการอ่านจับใจความ ตัวบทความจะมีความเฉพาะทางและคำถามมีความยากมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างประโยค
Where are black beans eaten? Black beans are eaten in Brazil.
How long has she had a cat? She has had a cat since May.

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                ฝึกการสนทนา ฟัง พูด รวมถึงคำศัพท์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความมั่นใจทางการสนทนา ผ่านหัวข้อต่างๆ เช่น Communication & English , All kind of people, Childhood, Teenage etc.


ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

                ฝึกการสนทนา การพูด การฟัง เพื่อติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ สร้างความมั่นใจในการออกเสียงและการสนทนา ผ่านหัวข้อที่เน้นไปในการทำงาน เช่น Personal information & Introducing people , Talking about how people meet , Life events
 
ภาษาอังกฤษ Private

                คอร์สเรียนนี้จะเน้นถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยผู้เรียนสามารถระบุเน้นถึงหัวข้อที่ตนเองต้องการศึกษา และเมื่อผู้สอนได้ทำการประเมินผู้เรียนในชั่วโมงเรียนแรกแล้ว ครูผู้สอนจะปรับ Course Outline ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งวันเวลาที่สะดวกเพื่อจัดชั่วโมงเรียนได้ด้วยตนเอง

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้